Σεμινάρια Ιουλίου 2020

Αίθουσα Α
Δευτέρα

Σύγχρονο

Παιδιά 9-12 ετών

17.00-18.00

Αθανασία Γάτση

Μπαλέτο

Παιδιά 9-11 ετών

18.00-19.00

Αθανασία Γάτση

Μπαλέτο

Παιδιά 8-10 ετών

19.00-20.00

Λίλλη Αναγνώστου

Μπαλέτο

Παιδιά 14+ ετών

20.00-21.30

Λίλλη Αναγνώστου

Τρίτη

Μπαλέτο

Παιδιά 3-5 ετών

17.30-18.30

Λίλλη Αναγνώστου

Μπαλέτο

Παιδιά 6-8 ετών

18.30-19.30

Λίλλη Αναγνώστου

Μπαλέτο

Παιδιά 10-13 ετών

19.30-20.30

Λίλλη Αναγνώστου

Μπαλέτο

Ενηλίκων

20.30-22.00

Βάσω Πολίτη

Τετάρτη

Μπαλέτο

Παιδιά 9-11 ετών

17.30-19.00

Λίλλη Αναγνώστου

Μπαλέτο

Παιδιά 8-10 ετών

19.00-20.00

Λίλλη Αναγνώστου

Μπαλέτο

Παιδιά 14+ ετών

20.00-21.30

Λίλλη Αναγνώστου

Πέμπτη

Μπαλέτο

Παιδιά 3-5 ετών

17.30-18.30

Λίλλη Αναγνώστου

Μπαλέτο

Παιδιά 6-8 ετών

18.30-19.30

Λίλλη Αναγνώστου

Μπαλέτο

Παιδιά 10-13 ετών

19.30-20.30

Λίλλη Αναγνώστου

Μπαλέτο

Παιδιά 14+ ετών

20.30-22.00

Λίλλη Αναγνώστου

Παρασκευή

Μπαλέτο Ρεπερτόριο

Παιδιά 14+ ετών

16.00-17.30

Λίλλη Αναγνώστου

Μπαλέτο

Παιδιά 14+ ετών

18.00-19.30

Άννα Ζαμφίρ

Modern Jazz

Ενηλίκων

19.30-20.30

Άννα Ζαμφίρ

Σάββατο

Μοντέρνο

Παιδιά 8-10 ετών

11.30-12.30

Δέσποινα Παρασκευά

Μπαλέτο

Παιδιά 14+ ετών

12.30-14.00

Λίλλη Αναγνώστου

Ρεπερτόριο

Παιδιά 14+ ετών

14.00-15.00

Λίλλη Αναγνώστου

Δευτέρα

Μπαλέτο

Παιδιά 10-13 ετών

10.30-12.30

Λίλλη Αναγνώστου

Σύγχρονο

Παιδιά 10-13 ετών

12.30-13.30

Δέσποινα Παρασκευά

Μπαλέτο

Παιδιά 14+ ετών

12.30-14.30

Λίλλη Αναγνώστου

Ενδυνάμωση/barre à terre

Παιδιά 16+ ετών

16.00-17.00

Λίλλη Αναγνώστου

Μπαλέτο

Παιδιά 16+ ετών

17.00-18.30

Βάσω Πολίτη

Σύγχρονο

Ανοικτό

18.30-20.00

Αθανασία Γάτση

Τρίτη

Μπαλέτο

Παιδιά 10-13 ετών

10.30-12.30

Λίλλη Αναγνώστου

Σύγχρονο

Παιδιά 10-13 ετών

12.30-13.30

Δέσποινα Παρασκευά

Σύγχρονο

Παιδιά 16+ ετών

16.00-17.30

Φρατζέσκα Τσολάκη

Μπαλέτο

Παιδιά 16+ ετών

17.30-19.00

Βάσω Πολίτη

Σύγχρονο

Παιδιά 14+ ετών

18.00-19.30

Φρατζέσκα Τσολάκη

Μπαλέτο

Ανοικτό

20.00-21.30

Ana Zamfir

Τετάρτη

Μπαλέτο

Παιδιά 10-13 ετών

10.30-12.30

Λίλλη Αναγνώστου

Σύγχρονο

Παιδιά 10-13 ετών

12.30-13.30

Δέσποινα Παρασκευά

Μπαλέτο

Παιδιά 14+ ετών

12.30-14.30

Λίλλη Αναγνώστου

Ενδυνάμωση/barre à terre

Παιδιά 16+ ετών

16.00-17.00

Λίλλη Αναγνώστου

Μπαλέτο

Παιδιά 16+ ετών

17.00-18.30

Βάσω Πολίτη

Σύγχρονο

Ανοικτό

18.30-20.00

Αθανασία Γάτση

Μπαλέτο

Ανοικτό

20.00-21.30

Ana Zamfir

Πέμπτη

Μπαλέτο

Παιδιά 10-13 ετών

10.30-12.30

Λίλλη Αναγνώστου

Σύγχρονο

Παιδιά 10-13 ετών

12.30-13.30

Δέσποινα Παρασκευά

Σύγχρονο

Παιδιά 16+ ετών

16.00-17.30

Φρατζέσκα Τσολάκη

Μπαλέτο

Παιδιά 16+ ετών

17.30-19.00

Βάσω Πολίτη

Σύγχρονο

Παιδιά 14+ ετών

18.00-19.30

Φρατζέσκα Τσολάκη

Μπαλέτο

Ανοικτό

20.00-21.30

Λίλλη Αναγνώστου

Παρασκευή

Μπαλέτο

Παιδιά 10-13 ετών

10.30-12.30

Λίλλη Αναγνώστου

Σύγχρονο

Παιδιά 10-13 ετών

12.30-13.30

Δέσποινα Παρασκευά

Μπαλέτο/Ρεπερτόριο

Παιδιά 14+ ετών

12.30-14.30

Λίλλη Αναγνώστου

Μπαλέτο

Παιδιά 16+ ετών

16.00-17.30

Βάσω Πολίτη

Ρεπερτόριο

Παιδιά 16+ ετών

17.30-19.00

Βάσω Πολίτη

Αίθουσα Β
Δευτέρα

Pilates

19.00-20.00

Τάκης Αναγνώστου

Σύγχρονο Αρχάριων

Ενηλίκων

20.00-21.30

Αθανασία Γάτση

Τρίτη

Balletics

10.30-11.30

Λίλλη Αναγνώστου

Σύγχρονο

Παιδιά 11-13 ετών

17.30-18.30

Φραντσέσκα Τσολάκη

Χορευτική γυμναστική

Ενηλίκων

18.30-19.30

Φραντσέσκα Τσολάκη

Σύγχρονο

Παιδιά 14+ ετών

19.30-20.30

Φραντσέσκα Τσολάκη

Τετάρτη

Σύγχρονο

Παιδιά 8-10 ετών

18.00-19.00

Αθανασία Γάτση

Pilates

19.00-20.00

Τάκης Αναγνώστου

Σύγχρονο Αρχάριων

Ενηλίκων

20.00-21.30

Αθανασία Γάτση

Πέμπτη

Χορευτική γυμναστική

18.30-19.30

Φραντσέσκα Τσολάκη

Σύχγρονο Μεσαίο

Παιδιά 13-15 ετών

19.30-20.30

Φραντσέσκα Τσολάκη

Σύχγρονο προχωρημένων

Παιδιά 14+ ετών

20.30-22.00

Φραντσέσκα Τσολάκη

Παρασκευή

Balletics

10.30-11.30

Λίλλη Αναγνώστου

Modern Jazz

Παιδιά 9-13

17.00-18.00

Άννα Ζαμφίρ

Σάββατο

BARRE A TERRE @ PBT

Παιδιά 14+ ετών

11.30-12.30

Λίλλη Αναγνώστου

Μοντέρνο

Παιδιά 11-14 ετών

12.30-13.30

Δέσποινα Παρασκευά