Τα μαθήματα αυτά εκφράζουν την τάση και τον ρυθμό της εποχής, διασκεδάζουν και γυμνάζουν ταυτόχρονα. Απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω.