Ο χορευτής βασιζόμενος στη λειτουργία της αναπνοής, κινείται εναλλάσσοντας επίπεδα στο χώρο, χρησιμοποιεί τη βαρύτητα του αντίθετα με το κλασικό που συνεχώς την αψηφά και δοκιμάζει κινήσεις με διαφορετική χρήση του άξονα του. Το σώμα του χορευτή αποδεσμευμένο από παπούτσια και βαριά κοστούμια κινείται εκφράζοντας συναισθήματα και διαθέσεις.