Μέθοδος ενδυνάμωσης αρχικά των χορευτών, που λόγω τραυματισμού τους δεν τους ήταν δυνατή η παρακολούθηση κανονικού μαθήματος μπαλέτου. Στη συνέχεια όμως, διαπιστώθηκε ότι αυτή η μέθοδος μπορεί να αποτελέσει έναν έξοχο τρόπο εκγύμνασης και για μη χορευτές.
 Οι ασκήσεις γίνονται κατά κύριο λόγο στο έδαφος και έχουν σαν σκοπό την μυική ενδυνάμωση και ελαστικότητα.