Εξειδικευμένος τρόπος ενδυνάμωσης των χορευτών. 
Το ασκησιολόγειο, ενώ βασίζεται στο PILATES, είναι προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες των χορευτών μπαλέτου.